FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माण्डवी गाउँपालिकाको विपद प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत वितरण मापदण्ड तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धि मापदण्ड २०७९ (पहिलो सशोंधन) २०८१” ८०/८१ 05/16/2024 - 12:10 PDF icon माण्डवी गाउँपालिकाको विपद प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत वितरण मापदण्ड.pdf
रोजगार संवाद मञ्चको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 05/10/2024 - 11:45 PDF icon रोजगार संवाद मञ्चको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१.pdf
भैसी पालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/29/2024 - 14:53 PDF icon भैसी पालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
उपाध्यक्षसंग लक्षित वर्ग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 03/29/2024 - 14:53 PDF icon उपाध्यक्षसंग लक्षित वर्ग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 15:51 PDF icon माण्डवी गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन २०८०.pdf
माण्डवी गाउँपालिको शिक्षा नीति २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 12:40 PDF icon माण्डवी गाउँपालिको शिक्षा नीति २०८०.pdf
माण्डवी गाउँपालिको स्वास्थ्य नीति २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 12:28 PDF icon माण्डवी गाउँपालिको स्वास्थ्य नीति.pdf
उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/13/2023 - 15:39 PDF icon उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
माण्डवी गाउँपालिका पूर्वाधार विकास शाखा अन्तर्गत कार्यरत प्राविधिकहरुको फिल्ड भत्ता सम्बन्धि कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/25/2023 - 12:30 PDF icon फिल्ड भत्ता कार्यविधि.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको आ.व २०८०/८१ को आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 11:20 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०-८१.pdf

Pages