FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो माण्डवी हाम्रो गौरव (कक्षा १-४ ) ८०/८१ 02/22/2024 - 18:23 PDF icon class-4_compressed.pdf, PDF icon class-3_compressed.pdf, PDF icon Class-2 book_compressed.pdf, PDF icon class-1 book_compressed.pdf
शैक्षिक क्यालेन्डर २०८० ८०/८१ 01/08/2024 - 19:36
माण्डवी गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना ७९/८० 10/08/2023 - 13:49 PDF icon Mandabi-CD Plan draft Report.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको अपाङ्गता पार्श्वचित्र ७९/८० 07/09/2023 - 11:35 PDF icon Mandavi RM PWD Profile_Final.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको विपद पुर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा आर्थिक पुनर्लाभ योजना २०८० ७९/८० 07/09/2023 - 11:33 PDF icon DPRP-Mandavi-RM-Pyuthan-Final.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको आ.व २०७८/०७९ को लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण प्रतिवेदन ७९/८० 07/09/2023 - 11:31 PDF icon GESI- Audit -Mandabi RM Final.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना २०८० ७९/८० 06/21/2023 - 17:41 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना २०८०.pdf
माण्डवी गाउँपालिको लैंगिग समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्थाको प्रतिवेदन ७८/७९ 06/27/2022 - 10:10 PDF icon final report 2078 Mandavi.pdf
हाम्रो माण्डवी हाम्रो गौरव : स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १-८ ७८/७९ 06/03/2022 - 18:59 PDF icon RS9994.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित शैक्षिक क्यालेन्डर २०७९ ७८/७९ 05/02/2022 - 14:37 PDF icon शैक्षिक क्यालेन्डर २०७९-compressed.pdf

Pages