FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०/०८/२१ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 12/08/2023 - 18:57 PDF icon CamScanner 12-08-2023 11.44.pdf

मिति २०८० कार्तिक २१ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 11/07/2023 - 20:19 PDF icon Decesion.pdf

मिति २०८०/०६/०५ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठको निर्णय

८०/८१ 09/22/2023 - 15:51 PDF icon CamScanner 09-22-2023 15.32.pdf

मिति २०८०/०५/२१ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 09/08/2023 - 10:37 PDF icon kकार्यपालिका निर्णय २०८०-०५-२१.pdf

मिति २०८० /०५/०६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 08/23/2023 - 16:31 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय २०८०-०५-०६.pdf

मिति २०८०/०४/३१ मा बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 08/20/2023 - 09:46 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०-४-३१.pdf

मिति २०७९/११/४ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९-८० 02/27/2023 - 10:45 PDF icon IMG_20230227_0001.pdf

२०७८ सालभाद्र १७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 12/07/2021 - 15:23 PDF icon २०७८ भाद्र १७ गते कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

२०७८ साल असोज ०८ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 12/07/2021 - 15:21 PDF icon २०७८ साल असोज ०८ गते कार्यपालिकाकफ बैठकको निर्णय.pdf

२०७८ साल कार्तिक ०७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 12/07/2021 - 15:18 PDF icon कार्तिक ०७ गते कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

Pages