FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालय छनौट गर्नुहोस विद्यालयको तह प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको प्रकार छनौट स्थापना मिति
श्री गणेश माध्यमिक विद्यालय तिराम माध्यमिक बलराम पुन 9868144734 वडा नं.१ सामुदायिक 2037
श्री गणेश प्रा.वि. तिराम आधारभूत धन बहादुर गाहाँ 9843935698 वडा नं.१ सामुदायिक 2016
श्री नेपाल राष्ट्रिय आ.वि. थक्लेनी आधारभूत यम बहादुर के.सी 9847866452 वडा नं.१ सामुदायिक 2019
श्री अरुणा भवानिश्वरी प्रा.वि, कुमलटार आधारभूत डिल्लीराज अधिकारी 9866937845 वडा नं.१ सामुदायिक 2070
श्री लोकभक्त प्रा.वि. सिमलचौर आधारभूत निर्मला गाहाँ 9867037196 वडा नं.१ सामुदायिक 2068
श्री बालज्योति प्रा.वि खुक्लीचौर आधारभूत हिरा वली 9845532633 वडा नं. २ सामुदायिक 2056
श्री गणेश आ.वि. ढिकावन आधारभूत मेघराज पौडेल 9866140179 वडा नं. २ सामुदायिक 2063
श्री आधार प्रा.वि धनचौर आधारभूत रिता अधिकारी 9864962134 वडा नं. २ सामुदायिक 2054
श्री नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि. मर्कावाङ आधारभूत श्याम बहादुर परियार 9868087632 वडा नं. २ सामुदायिक 2046
श्री नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि ढाड आधारभूत राम औतार चौधरी 9844955021 वडा नं. २ सामुदायिक 2054
श्री सुन्नानी आधार माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक बोधिराज घिमिरे 9847837356 वडा नं. २ सामुदायिक 2006
श्री रामेश्वरी प्रा.वि आँपचौर आधारभूत टिकाराम बुढा मगर 9844474380 वडा नं.३ सामुदायिक 2054
श्री प्रमेश्वरी प्रा.वि आधारभूत छमा पुन 9848072887 वडा नं.३ सामुदायिक 2065
श्री कृष्ण आधारभूत विद्यालय मार्सीबाङ्ग आधारभूत काशिराम पोख्रेल 9847839517 वडा नं.३ सामुदायिक 2046
श्री भवानिश्वरी आधारभूत विद्यालय जस्पुर आधारभूत डिल्लीराज लम्साल 9844926294 वडा नं.३ सामुदायिक 2016
माण्डवी माध्यामिक विद्यालय माण्डवी -०३ , नयाँगाउँ प्यूठान माध्यमिक मेघराज पौडेल 9847838879 वडा नं.३ सामुदायिक 2036
श्री ऐश्वर्य प्रा.वि आधारभूत टंक प्रसाद पोख्रेल 9863119672 वडा नं.४ सामुदायिक 2068
श्री सरस्वती प्रा.वि मुकचौर आधारभूत शिर बहादुर अधिकारी 9866505018 वडा नं.४ सामुदायिक 2055
श्री जनज्योति प्रा.वि आधारभूत शान्ता सापकोटा 9847838557 वडा नं.४ सामुदायिक 2052
श्री स्वर्गद्वारी प्रा.वि आधारभूत जायश्वर वली 9845835534 वडा नं.४ सामुदायिक 2042
श्री यज्ञश्वरी आधारभूत विद्यालय, सिरवारी आधारभूत चुमान सिंह गाहाँ 9867424995 वडा नं.४ सामुदायिक 2042
श्री कमाक्षी माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक मंगल बहादुर खत्री 9848112535 वडा नं.४ सामुदायिक 2016
श्री खड्ग प्रा.वि चिन आधारभूत कमला खड्का 9847904995 वडा नं. ५ सामुदायिक 2046
श्री ज्योति प्रा.वि चकचके आधारभूत तारा के.सी 9847851723 वडा नं. ५ सामुदायिक 2066
श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय जुजुनेटा आधारभूत कृष्ण प्रकाश सिंह 9847838369 वडा नं. ५ सामुदायिक 2017
श्री बागीश्वरी माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक प्रमिला पोख्रेल 9843152967 वडा नं. ५ सामुदायिक 2041